งาน ดูแลบ้าน ชลบุรี

พนักงานขาย ขายรถยนต์ได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด ออกบูธ ตามวันเ...

บริษัท โตโยต้า เมืองชล จำกัด

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

1 วันที่แล้ว

พนักงานรับรถ ต้อนรับลูกค้า ตรวจสอบสภาพรถรอบคันร่วมกับลูกค้า...

บริษัท โตโยต้า เมืองชล จำกัด

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

1 วันที่แล้ว

วิศวกรฝ่ายการผลิต 1 จัดการและบริหารงานสายงานที่เกี่ยวข้องกับ...

บริษัท บิชอฟ กัมมา (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

1 วันที่แล้ว

ผู้จัดการแผนกช่างซ่อมบำรุง 1 บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโ...

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

1 วันที่แล้ว

พนักงานช่างเตรียมพื้น ดำเนินการเตรียมพื้นชิ้นส่วนตัวถังรถยนต...

บริษัท โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ชลบุรี(1999) จำกัด

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

1 วันที่แล้ว

พนักงานช่างเตรียมพื้น ดำเนินการเตรียมพื้นชิ้นส่วนตัวถังรถยนต...

บริษัท โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ชลบุรี(1999) จำกัด

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

1 วันที่แล้ว

พนักงานทรัพยากรมนุษย์(HR)

Shaiyo Triple A Group

การบริหารค่าตอบแทน การจัดทำและรวบรวมรวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง MBO/MIB…

1 วันที่แล้ว

หัวหน้าฝ่ายสถาปนิกออกแบบ/สถาปัตย์ งานก่อสร้าง (Architect)

State Group

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม มีทักษะการออกแบบได้หลากหลายแนว…

1 วันที่แล้ว

ผู้จัดการอาคาร - คอนโดมิเนียม ควบคุม ดูแลงานบริหารอาคารที่พั...

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

8 วันที่แล้ว

หัวหน้าฝ่ายสถาปนิกออกแบบ/สถาปัตย์ งานก่อสร้าง (Architect)

State Group

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม มีทักษะการออกแบบได้หลากหลายแนว…

8 วันที่แล้ว

โฟร์แมน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ควบคุมดูแลงานก่อสร้างบ้าน และ สาธ...

บริษัท เบสท์ แวลลู(ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

8 วันที่แล้ว

พนักงานขับรถประจำสำนักงาน

State Group

เพศชาย อายุ 21 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.3…

8 วันที่แล้ว

โฟร์แมนงานระบบ (ไฟฟ้า,เครื่องกล)

State Group

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป โฟร์แมนไฟฟ้า วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป…

8 วันที่แล้ว

โฟร์แมน ชลบุรี ดูแลงานก่อสร้าง และตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้าง ค...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

8 วันที่แล้ว

วิศวกรโครงการ วศ บ โยธา มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

8 วันที่แล้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)

State Group

เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช –…

8 วันที่แล้ว

พนักงานขับรถประจำสำนักงาน

State Group

เพศชาย อายุ 21 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.3…

8 วันที่แล้ว

โฟร์แมนงานระบบ (ไฟฟ้า,เครื่องกล)

State Group

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป โฟร์แมนไฟฟ้า วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป…

8 วันที่แล้ว

โฟร์แมน ชลบุรี ดูแลงานก่อสร้าง และตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้าง ค...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

8 วันที่แล้ว

วิศวกรโครงการ วศ บ โยธา มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ...

บริษัท เอสเตทครีเอชั่น จำกัด

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

8 วันที่แล้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)

State Group

เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช –…

8 วันที่แล้ว

ช่างเทคนิค บ้านเก่า ซ.9 1 เปิด ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกล ตา...

TRSC International LASIK Center

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

15 วันที่แล้ว

พนักงานขายหน่วยรถ บริหารสินค้า และยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษั...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 10 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

15 วันที่แล้ว

ผจก.ส่วนขาย สายงานขาย บริหารทีมขาย โอนตามเป้าหมาย แก้ไขปัญหา...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

15 วันที่แล้ว

พนักงานดูแลลูกค้า ออกบิล ตามบิล งานเอกสารต่าง และ ตามลูกหนี้

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

15 วันที่แล้ว

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน ดูแลรับผิดชอบ ทำงานส่งราชการ และเ...

ENTERPRISE NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

15 วันที่แล้ว

พนักงานจัดเก็บอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่

บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1?นำเข้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่เข้าสู่โกดัง…

15 วันที่แล้ว

ช่างซ่อมบำรุง ยินดีรับ

Manpower Thailand Co., Ltd.

ความรับผิดชอบ:รับผิดชอบในการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี…

22 วันที่แล้ว

พนักงานธุรการ ตรวจจ่าย และเบิกค่าใช้จ่าย วัสดุส่งเสริมการขาย...

บริษัท คิว อีลิทเทช จำกัด

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

22 วันที่แล้ว

เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ เก็บรวบรวมและคัดเลือกใบสมัคร ประสานงา...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

22 วันที่แล้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน งานดูแลสต็อกและจัดทำรายงาน การประสาน...

บริษัท สยามอาร์คิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

22 วันที่แล้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน งานดูแลสต็อกและจัดทำรายงาน การประสาน...

บริษัท สยามอาร์คิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี…

22 วันที่แล้ว

หัวหน้าทีมเครื่องเชื่อม

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

29 วันที่แล้ว

ช่างซ่อมแม่พิมพ์/หัวหน้าแผนกแม่พิมพ์โลหะ

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด

1. ดูแลด้านแม่พิมพ์โลหะ2. บริหารจัดการงานในโรงงานด้านการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมาย…

29 วันที่แล้ว